Czy na obiegowej monecie może znaleźć się reklama? Okazuje się że może! Wprawdzie nie jest to reklama konkretnego produktu czy firmy, ale reklama – nazwijmy ją – społeczną, nawołująca do jakichś określonych działań. Powyżej – pięciocentowa moneta z Seszeli: na jej rewersie znajduje się… główka kapusty i hasło: ‚Grow More Food’ – co przetłumaczyć możemy jako…